skip to Main Content

De voordelen van ICT en digitalisering in de zorg

Digitalisering en ICT heeft een revolutie teweeggebracht in de gezondheidszorg. De toepassing van ICT en technologie in de gezondheidszorg heeft de relatie tussen een patiënt en een zorgverlener getransformeerd, waardoor mensen in staat zijn actief deel te nemen aan persoonlijk en familiaal gezondheidsbeheer.

Dankzij de digitale transformatie in de gezondheidszorg blijkt technologie een grote hulp te zijn om mensen langer te laten leven en gezonder, productiever en veiliger te laten leven. Hier zijn er nog meer voordelen van ICT en digitalisering in de zorg.

1. Gemakkelijke toegang tot medische informatie

Misschien is een van de voordelen van digitale transformatie waar velen in de gezondheidszorg dankbaar voor zijn, het gemak van het opslaan en openen van gegevens, omdat ze nu alle informatie over een patiënt overal kunnen ophalen. Het internet heeft zorgprofessionals ook de luxe geboden om medische informatie te delen met andere behandelaars. Dit heeft geleid tot een efficiëntere en effectievere patiëntenzorg.

2. Virtueel gesprekken uitvoeren

Nu kan je gebruik maken van videoconferenties, wat een kosteneffectieve manier is om de lokale gezondheidsdiensten aan te vullen. Het is vooral gunstig voor mensen die in landelijke, regionale en afgelegen gemeenschappen wonen en die regelmatige toegang nodig hebben tot medische specialisten die enkele kilometers verderop wonen. Over het algemeen heb je een huisarts, andere artsen, verpleegkundig specialisten, verloskundigen, gezondheidswerkers en praktijkondersteuners die tijdens het videogesprek met de specialist face-to-face klinische diensten verlenen aan de patiënt om ervoor te zorgen dat de juiste procedures worden uitgevoerd. Teleconsultatie is ook gunstig voor zorgverleners op locatie, omdat specialisten virtueel onderwijs en training kunnen geven.

3. Beter in kaart brengen van patiënt zijn toestand

Het lijdt geen twijfel dat technologieën met de dag slimmer worden. Van het tellen van je stappen tot het bewaken van de hartslag, de kleine draagbare gadgets van tegenwoordig kunnen vrijwel alles over het menselijk lichaam registreren. Het is niet alleen de smartphone of de smartwatch, maar in de loop van de tijd is er ook een breed scala aan medische draagbare gadgets geïntroduceerd die jij misschien nog nooit hebt gezien. Je smartphone is verbonden met internet en op dezelfde plek ben je verbonden met je smartphone. Zo kunnen alle essentiële gegevens over jouw gezondheid automatisch naar de cloud of arts worden verzonden. Door de digitalisering is het eenvoudiger geworden om alarmerende situaties proactief te signaleren en de voortgang te bewaken. Het belangrijkste is dat je dankzij digitalisering het probleem kunt identificeren en het meteen kan laten aanpakken.

4. Meer toegankelijkheid betekent een betere relatie tussen patiënt en arts

Het beste van digitale zorg is dat zorgverleners gemakkelijk toegang hebben tot alle benodigde informatie voor een betrouwbare diagnose, zodat ze de beste zorg kunnen bieden. Een verbeterde toegankelijkheid maakt het ook mogelijk om patiëntgeschiedenissen voor verwijzingen gemakkelijk door te geven. Patiënt-artsrelaties, zoals wij die kennen, zullen volledig opnieuw worden gedefinieerd op basis van volledige transparantie en vertrouwen. Clinici hebben alle noodzakelijke gegevens die ze nodig hebben zonder dat de patiënt zich hoeft te verdiepen in belangrijke informatie. Op hun beurt zullen patiënten al hun vertrouwen stellen in zorgprofessionals om alle huidige gegevens te gebruiken om een effectieve behandeling aan te bieden.

5. Grote gegevens verzamelen

Dankzij digitalisering kunnen clinici in korte tijd grote hoeveelheden gegevens verzamelen. Dit is vooral nuttig voor degenen die betrokken zijn bij het uitvoeren van onderzoek, klinische proeven of epidemiologische onderzoeken. De technologie maakte het mogelijk om direct gegevens te verzamelen van een grotere en meer diverse populatie. Met toegang tot een enorme hoeveelheid gegevens kunnen zorgprofessionals de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken gemakkelijk combineren voor meta-analyse en hen helpen op de hoogte te blijven van opkomende technieken, technologieën en trends. Artsen kunnen ook informatie uit big data gebruiken bij het identificeren van risicofactoren en het voorschrijven van geschikte behandelingen. Ook jij kan gebruik maken van de big data. Hoe denk je dat de informatie verschijnt als je googelt over de symptomen en oorzaken van migraine? Zelfs de discussiegroepen op facebook dragen bij aan het verzamelen van big data. Patiënten leren zo ook heel veel van elkaar.

6. De komst van gezondheids apps

De wildgroei van honderden gezondheidsapps is ook een van de effecten van de voortdurende digitale transformatie van de zorgsector. Het monitoren van de gezondheid van patiënten en hun medische problemen, inclusief snelle toegang tot hun medische informatie, hielp hen om hun controle- en testresultaten snel te krijgen. Deze apps voor de gezondheidszorg helpen professionals ook om testresultaten, medicijnvoorschriften en andere essentiële informatie te controleren.

Innovatie in de e-health wereld

Gezondheidszorg is een van de essentiële industrieën in alle werelden. De constante vraag naar innovatie, verbetering van de resultaten, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid maken het een van die industrieën die vol zit met nieuwe kansen en innovaties. Een groot aantal nieuwe en evoluerende machines staan klaar om de trends in medische apparatuur in 2021 te beïnvloeden. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in het gebruik van technologie om preventie en eerstelijnszorg mogelijk te maken, zoals draagbare apparaten die de gegevens van de patiënt op afstand volgen in plaats van deze te gebruiken voor geavanceerde specialistische zorg. Terwijl de COVID-19-pandemie voortduurt, heeft de gezondheidszorg wereldwijd een drastische verandering ondergaan om de situatie het hoofd te bieden. Dit heeft de reikwijdte van technologie gedreven zorgoplossingen aanzienlijk verbreed. Hier zijn er innovatieve voorbeelden in 2021 opgesomd.

Immuniteit paspoorten

Een zogenaamd immuniteitspaspoort is een concept waarbij het individu officieel kan bewijzen dat hij/zij is ingeënt tegen het specifieke virus. Dergelijke paspoorten of certificaten (QR-codes, of welke vorm dan ook) zouden ons in staat moeten stellen een normaler leven te leiden, te reizen en te werken. Er worden al gebruikt gemaakt van vaccinatiekaarten, maar dankzij ICT zal dat ook online kunnen. Er wordt gebruik gemaakt van applicaties om deze gegevens over te dragen; en nog meer methoden zoals het opnemen van vaccinatiegegevens in elektronische paspoorten en nationale identiteitskaarten.

Patiëntbewaking en wearables op afstand

Artsen kunnen het beter doen door patiënten buiten een ziekenhuis of kliniek te monitoren, waardoor het bereik van de gezondheidszorg effectief wordt vergroot. Patiëntbewaking op afstand, kan een langetermijneffect hebben op de gezondheidszorg. De behandeling van chronische ziekten zoals diabetes, hartaandoeningen of astma kan drastisch veranderen door monitoring op afstand.  Regelmatige toegang tot gegevens van aangesloten medische apparaten kan worden gebruikt voor preventieve gezondheidszorgmaatregelen. Een draagbaar ecg-apparaat kan bijvoorbeeld een arts waarschuwen voor een mogelijke hartstilstand. Bovendien kan toegang tot dergelijke continue gegevens helpen bij het beheersen van chronische aandoeningen door veranderingen in ongezonde levensstijlen te motiveren. Draagbare technologie is niet zo ongewoon als men zou denken. Sensoren in consumentenapparatuur zijn al betrouwbaar genoeg geworden om als medisch bruikbaar te worden beschouwd.

Virtuele zorg

Er is een groeiende behoefte aan virtuele zorg. De aanhoudende wereldwijde pandemie die ons allemaal treft, schudt industrieën door elkaar en stimuleert de vraag naar digitale technologie. En de zorgsector loopt voorop. Dit komt omdat gezondheidszorg, net als veel andere industrieën, een noodzaak is. Mensen en patiënten hebben nog steeds zorg nodig, maar zorgaanbieders hebben geen gemakkelijke toegang meer. Virtuele zorg verwijst naar ‘virtuele bezoeken’ die plaatsvinden tussen patiënten en zorgverleners via communicatietechnologie zoals videoconferenties en -gesprekken.

E-recepten

E-recepten geven patiënten en zorgverleners gemakkelijker toegang tot medicijnen. Elektronisch voorschrijven (e-prescription) is geen nieuwe technologie. E-recepten geven zorgverleners en patiënten de mogelijkheid om medicijnen en andere benodigdheden voor te schrijven via technologie en beperkte interactie.

5G in de zorg

5G zorgt voor een revolutie in de zorgsector. 5G heeft de gezondheidszorg aanzienlijk verbeterd en getransformeerd. Mensen die in afgelegen gebieden wonen, ver van een centrum voor professionele gezondheidszorg, kunnen nu bijvoorbeeld telezorg en videoconferenties gebruiken. Dit soort communicatie werkt echter niet altijd, vooral als het gaat om het verzenden van grote afbeeldingen zoals scans en röntgenfoto’s. Dit kan te wijten zijn aan een zwak signaal, netwerkcongestie en vertraging, wat de communicatie bemoeilijkt en de workflow verstoort. Met 5G wordt dit alles en meer opgelost en verbeterd. Met 5G kunnen we realiseren: Snellere overdracht van afbeeldingen en documenten tussen patiënten en zorgverleners, Meer en sterkere wifi voor gezondheidsapplicaties en nog veel meer. Door al deze technologieën via 5G-netwerken mogelijk te maken, kunnen zorgstelsels de kwaliteit van zorg en patiëntervaring verbeteren, de zorgkosten verlagen en meer.

Activiteiten die je niet kan missen tijdens eHealth week

Gezondheidszorg is een van de essentiële industrieën in alle werelden. De constante vraag naar innovatie, verbetering van de resultaten, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid maken het een van die industrieën die vol zit met nieuwe kansen en innovaties.

Een groot aantal nieuwe en evoluerende machines staan klaar om de trends in medische apparatuur in 2021 te beïnvloeden. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in het gebruik van technologie om preventie en eerstelijnszorg mogelijk te maken, zoals draagbare apparaten die de gegevens van de patiënt op afstand volgen in plaats van deze te gebruiken voor geavanceerde specialistische zorg. Terwijl de COVID-19-pandemie voortduurt, heeft de gezondheidszorg wereldwijd een drastische verandering ondergaan om de situatie het hoofd te bieden. Dit heeft de reikwijdte van technologie gedreven zorgoplossingen aanzienlijk verbreed. Hier zijn er innovatieve voorbeelden in 2021 opgesomd.

Immuniteit paspoorten

Een zogenaamd immuniteitspaspoort is een concept waarbij het individu officieel kan bewijzen dat hij/zij is ingeënt tegen het specifieke virus. Dergelijke paspoorten of certificaten (QR-codes, of welke vorm dan ook) zouden ons in staat moeten stellen een normaler leven te leiden, te reizen en te werken. Er worden al gebruikt gemaakt van vaccinatiekaarten, maar dankzij ICT zal dat ook online kunnen. Er wordt gebruik gemaakt van applicaties om deze gegevens over te dragen; en nog meer methoden zoals het opnemen van vaccinatiegegevens in elektronische paspoorten en nationale identiteitskaarten.

Patiëntbewaking en wearables op afstand

Artsen kunnen het beter doen door patiënten buiten een ziekenhuis of kliniek te monitoren, waardoor het bereik van de gezondheidszorg effectief wordt vergroot. Patiëntbewaking op afstand, kan een langetermijneffect hebben op de gezondheidszorg. De behandeling van chronische ziekten zoals diabetes, hartaandoeningen of astma kan drastisch veranderen door monitoring op afstand.  Regelmatige toegang tot gegevens van aangesloten medische apparaten kan worden gebruikt voor preventieve gezondheidszorgmaatregelen. Een draagbaar ecg-apparaat kan bijvoorbeeld een arts waarschuwen voor een mogelijke hartstilstand. Bovendien kan toegang tot dergelijke continue gegevens helpen bij het beheersen van chronische aandoeningen door veranderingen in ongezonde levensstijlen te motiveren. Draagbare technologie is niet zo ongewoon als men zou denken. Sensoren in consumentenapparatuur zijn al betrouwbaar genoeg geworden om als medisch bruikbaar te worden beschouwd.

Virtuele zorg

Er is een groeiende behoefte aan virtuele zorg. De aanhoudende wereldwijde pandemie die ons allemaal treft, schudt industrieën door elkaar en stimuleert de vraag naar digitale technologie. En de zorgsector loopt voorop. Dit komt omdat gezondheidszorg, net als veel andere industrieën, een noodzaak is. Mensen en patiënten hebben nog steeds zorg nodig, maar zorgaanbieders hebben geen gemakkelijke toegang meer. Virtuele zorg verwijst naar ‘virtuele bezoeken’ die plaatsvinden tussen patiënten en zorgverleners via communicatietechnologie zoals videoconferenties en -gesprekken.

E-recepten

E-recepten geven patiënten en zorgverleners gemakkelijker toegang tot medicijnen. Elektronisch voorschrijven (e-prescription) is geen nieuwe technologie. E-recepten geven zorgverleners en patiënten de mogelijkheid om medicijnen en andere benodigdheden voor te schrijven via technologie en beperkte interactie.

5G in de zorg

5G zorgt voor een revolutie in de zorgsector. 5G heeft de gezondheidszorg aanzienlijk verbeterd en getransformeerd. Mensen die in afgelegen gebieden wonen, ver van een centrum voor professionele gezondheidszorg, kunnen nu bijvoorbeeld telezorg en videoconferenties gebruiken. Dit soort communicatie werkt echter niet altijd, vooral als het gaat om het verzenden van grote afbeeldingen zoals scans en röntgenfoto’s. Dit kan te wijten zijn aan een zwak signaal, netwerkcongestie en vertraging, wat de communicatie bemoeilijkt en de workflow verstoort. Met 5G wordt dit alles en meer opgelost en verbeterd. Met 5G kunnen we realiseren: Snellere overdracht van afbeeldingen en documenten tussen patiënten en zorgverleners, Meer en sterkere wifi voor gezondheidsapplicaties en nog veel meer. Door al deze technologieën via 5G-netwerken mogelijk te maken, kunnen zorgstelsels de kwaliteit van zorg en patiëntervaring verbeteren, de zorgkosten verlagen en meer.

Back To Top